تست خبر

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه پنجشنبه از کتاب فروشی های حوالی میدان انقلاب تهران بازدید کرد.

  • تاریخ انتشار : 15 مرداد 1396

جنتی از کتاب فروشی های حوالی میدان انقلاب بازدید کرد

همزمان با هفته کتاب و کتابخوانی «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شامگاه پنجشنبه از کتاب فروشی های حوالی میدان انقلاب تهران بازدید کرد.

  • تاریخ انتشار : 04 آذر 1394